Algemene voorwaarden

Op al mijn aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing mijn algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden d.d. 12 januari 2017 onder nummer 34328392.

Een exemplaar wordt op aanvraag gratis verstrekt en is ook hier te lezen en te downloaden.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden neemt u dan contact met mij op.