Faq

Wat is de Rots & Water training?

Ik ben geschoold door de grondlegger zelf als deelnemer van de allereerste Rots en Water train de trainer in Nederland (2001). Het Rots & Waterprogramma is een psycho-fysieke methodiek die recht doet aan jongens en meisjes.
Het Rots & Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma, maar dan een dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult. Hierbij is de ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid niet alleen een doel maar ook een middel om om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het mensbeeld dat in Rots en Water wordt geschetst omvat de sociale identiteit, de psychologische identiteit en de spirituele identiteit.

Het programma bedient zich van een psycho-fysieke didactiek. Dit wil zeggen dat er startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. De meeste jongens zijn op de eerste plaats fysiek in de wereld en hebben, vergeleken met meisjes, meer moeite hebben met het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties. Jongens volgen meer een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg, gekenmerkt door zelfkennis door bewegen, doen en onderzoeken; meisjes volgen meer een verbaal/rationeel-emotionele ontwikkelingsweg met zelfkennis door reflectie en verbale communicatie. De psycho-fysieke didactiek van het Rots & Water programma voegt beide ontwikkelingswegen samen in één programma.

Het Rots & Water programma kent vier thema’s (zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en in actie kunnen en durven komen) die in vier rode draden met elkaar worden verbonden:

1. Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en richten van de aandacht/focus wordt ervaren en ontwikkeld als een centrum van kracht en een centrum van rust. Iemand die gecentreerd is en gegrond ervaart een stevige, fysieke basis die elke handeling, en het tot handelen overgaan, vergemakkelijkt.

2. De ontwikkeling van de gouden driehoek: lichaamsbewustzijn -emotioneel bewustzijn- zelfbewustzijn. De ontwikkeling van meer lichaamsbewustzijn kan leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen, hetgeen een kans biedt tot verdieping van het emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn.

3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde, vormen van communicatie. In eerste instantie wordt ervaren dat het mogelijk is vast te houden aan een sterke, kalme basis.

4. Het Rots & Water concept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek niveau en op mentaal- en sociaal niveau. Op fysiek niveau betekent dit dat een aanval gepareerd kan worden door hard aangespannen spieren (rots) maar vaak zelfs nog effectiever kan worden opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller (water).

Bron: Freerk Ykema, www.rotsenwater.nl

Is een training op maat mogelijk?

U wenst maatwerk voor een groep leerlingen, een schoolteam, pedagogisch medewerkers, ouders, trainers, een leerkracht of een leerling.

Dat kan uiteraard. Tijdens een intake gesprek stellen we samen de trainings of begeleidingsbehoefte vast. Als we overeenstemming hebben over de vorm en de planning gaat het traject van start.

Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Wanneer start de volgende training?

De meeste trainingen starten het gehele jaar door.
Neem gerust contact met mij op om samen tot een passende datum te komen.

Hoe meld ik mij aan voor een training?

Neem contact met mij op om je aan te melden voor een training.

Wat zeggen opdrachtgevers en deelnemers over Marco Derr en zijn trainingen

“Ik heb Marco ervaren als een professionele, enthousiaste en gedreven trainer!”

Karen Schilwacht, directeur basisschool de Valkenburgschool Heemstede

“Marco maakt goed contact met de groep, allen leerkrachten in het basisonderwijs. Hij luistert naar wat de groep wilt en speelt hier op in. Daarbij verliest hij de doelstellingen van de training niet uit het oog: nog vaardigere leerkrachten die een veilig schoolklimaat kunnen neerzetten.”

Karen Schilwacht, directeur basisschool de Valkenburgschool Heemstede

“Marco maakte het team enthousiast: wij waren twee dagen lang van het begin tot het eind geboeid.”

Karen Schilwacht, directeur basisschool de Valkenburgschool Heemstede”

“Door zijn flexibiliteit, eerlijkheid en openheid weet Marco een zeer effectieve twee daagse training in het basisonderwijs neer te zetten. Met nog meer vertrouwen en vaardigheden durf ik nu “ lastige” groepsgesprekken te voeren.”

Carine Schoonderwoerd – Leraar in opleiding

“Albert Einstein: we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Dat toont Marco zeker aan in zijn KiVa-trainingen. Positief, blik vooruit, oplossingsgericht, dat zijn de sleutelwoorden!”

Carine Schoonderwoerd – Leraar in opleiding

“Na de tweedaagse KiVa training ben ik er van overtuigd geraakt dat je zowel in je eigen klas als binnen je school een sociaal veilig en positief klimaat kunt bewerkstelligen.”

Miriam Fris, groepsleerkracht Cornelis Vrij school, Amsterdam

“Ik heb Marco ervaren als een plezierige, sensitieve en veilige trainer.”

Miriam Fris, groepsleerkracht Cornelis Vrij school, Amsterdam

“Een teamtraining van Marco herken je aan zijn: enthousiasme, energie en flexibiliteit.”

Miriam Fris, groepsleerkracht Cornelis Vrij school, Amsterdam

“Marco kan wat weinig andere trainers kunnen: zijn leiderschapsstijl afstemmen op de behoefte van de doelgroep.
Hij heeft naar volle tevredenheid een mooie tweedaagse teamtraining op onze school verzorgd.”

Cathelijne Thomas, directeur basisschool de Zuidwester, Haarlem