KiVa

U wilt een veilig schoolklimaat neerzetten en deze goed borgen. U wilt een duidelijke aanpak tegen pesten en daar structureel en schoolbreed op inzetten. Werken aan positieve groepsvorming door de groepsleerkracht en preventie vindt u belangrijk.
5
Lees meer

Plezier in de klas

U heeft een klas waar het al langere tijd onrustig is en waar het gevoel van onveiligheid toeneemt. U wilt op korte termijn de rust laten terugkeren. Er is sprake van pesten en u krijgt hier maar geen grip op. Ouders uiten steeds meer hun zorgen.
5
Lees meer

Steungroepaanpak

U wilt een snelle, praktische en oplossingsgerichte methode om klachten over pesten, onveiligheid of onprettig voelen in een groep op te lossen. Het welbevinden van een individuele leerling en het groepsklimaat moet verbeteren.
5
Lees meer

Training op maat

U heeft te maken meer een zeer specifieke situatie. U bent daarom op zoek naar maatwerk voor een groep leerlingen, een schoolteam, pedagogisch medewerkers, ouders, trainers, een leerkracht of een leerling.
Dat kan uiteraard.
5
Lees meer

Marco als spreker

U bent op zoek naar een verbindende, enthousiaste, ervaren en activerende spreker?

Voor schoolteams en ouders spreek ik regelmatig over onder andere pesten, sociale veiligheid, groepsdynamiek en KiVa.

5
Lees meer