Plezier in de klas

U heeft een klas waar het al langere tijd onrustig is en waar het gevoel van onveiligheid toeneemt. U wilt op korte termijn de rust laten terugkeren. Er is sprake van pesten en u krijgt hier maar geen grip op. Ouders uiten steeds meer hun zorgen. Bij de hierboven geschetste situatie krijg ik vaak de vraag de situatie in kaart te brengen vervolgens met de groep aan de slag te gaan. In samenspraak met de directie en de groepsleerkracht stellen we doelstellingen voor dit traject op. Uiteraard betrekken we de ouders ook daarbij. Soms is het noodzakelijk en heel verfrissend om met iemand van buiten te werken. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn meestal erg positief over de insteek en resultaten van dit korte maar intense traject.

Doelstellingen:

 • De groepsleerkracht ondersteunen
 • Leerlingen inzicht geven in wat er speelt en wat de gevolgen zijn
 • Pesten in de klas verminderen
 • Verbeteren van de groepssfeer
 • Leerlingen bewust maken van welke rol zij kiezen
 • Leerlingen vaardigheden aanreiken hoe zij op pesten kunnen reageren
 • Individuele ondersteuning voor leerlingen
 • Een proces van positieve verandering starten

Opzet en inhoud:

 • Vragenlijst voor leerkracht over onder andere de klas
 • Intake gesprek met de groepsleerkracht/internbegeleider/directie
 • Een klassenobservatie voorafgaand aan de training
 • 6 actieve bijeenkomsten van 60 tot 75 minuten met de gehele klas
 • Voor en nabespreking met leerkracht
 • Eindevaluatie met leerkracht/intern begeleider/directie

Belangrijke uitgangspunten van deze training:

 • Pesten is een groepsdynamisch proces
 • Je sluit aan bij wat een kind al kan en nodigt uit tot nieuw gedrag
 • Spel, samenwerken en discussie vormen zijn daarvoor een goed middel
 • Ouders en leerkracht dienen ook actief betrokken te worden
 • Oplossingsgericht, niet beschuldigen, meer doen van wat werkt
 • Veiligheid en plezier maak je samen

Wilt u meer informatie over de training Plezier in de klas?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

← terug naar overzicht

Neem contact op voor meer informatie:

contact@marcoderr.nl
06 47460633
LinkedIn