Steungroepaanpak

U wilt een snelle, praktische en oplossingsgerichte methode om klachten over pesten, onveiligheid of onprettig voelen in een groep op te lossen. Het welbevinden van een individuele leerling en het groepsklimaat moet verbeteren.

De steungroepaanpak voorziet in deze behoeftes en alle partijen hebben baat bij deze methode.

Insteek en werkwijze
De steungroepaanpak is niet bedoeld om kinderen die pesten te straffen. Maar juist om samen verantwoordelijkheid te nemen met een positieve en persoonlijke insteek. Dit blijkt effectiever te zijn dan straffen. Het helpt alle kinderen om positief gedrag te vertonen. Een kleine groep van 5 tot 8 leerlingen spant zich voor een korte periode in om een bepaald kind zich prettiger te laten voelen.

Resultaten
De resultaten zijn verbluffend. Door een gedeelde verantwoordelijkheid, geen beschuldigingen, een toekomstgerichte en oplossingsgerichte insteek verbetert het welbevinden van het betreffende kind in één of enkele weken. De resultaten blijven ook op langere termijn overeind. Door het samenwerken ontstaat ook een positiever groepsklimaat.

Bereidheid
Kinderen vinden het vaak leuk om in een steungroep te mogen zitten en leren zo zelf ook nieuwe vaardigheden. Kinderen vanaf groep 3 of 4 zijn al in staat een medeleerling met de steungroepaanpak te ondersteunen.

Fasen bij de steungroepaanpak

  1. Gesprek met het kind
  2. Gesprek met de steungroep
  3. Evaluatie gesprek met het kind
  4. Evaluatie gesprek met de steungroep
  5. Opheffing of verlenging van de steungroep

Video
Bekijk in deze video wat een internbegeleider en leerlingen over de steungroep zeggen. In tegenstelling tot wat de voice-over vermeldt, zit het kind waarvoor de steungroep wordt opgezet niet in deze groep.

Begeleiding
De groepsleerkracht of een intern begeleider vervult een sleutelrol in de gesprekken met het individuele kind en zijn ouder(s), en de steungroep. Dat gebeurt met de blik naar voren. Niet de vervelende situatie verkennen, maar de gewenste situatie. De verantwoordelijkheid aan de groep geven. Ideeën en oplossingen uit de kinderen zelf laten komen. Het niet over pesten hebben maar over welbevinden. Dat is de insteek van de gesprekken.

Training
Zowel de bovengenoemde mindset als de gespreksvaardigheden komen in deze eendaagse training aan de orde. Er is daarbij volop ruimte om te oefenen, vragen te stellen en feedback.

Wilt u meer informatie over de steungroepaanpak of een training bij u op school?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

← terug naar overzicht

Neem contact op voor meer informatie:

contact@marcoderr.nl
06 47460633
LinkedIn